tel.: 34 313 90 16

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Protector Security / 2010.

Creative Unicorn

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna polega na stałej obecności pracowników w strzeżonym obiekcie. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w obiekcie oraz działanie zapobiegające włamaniom, kradzieży, napadom oraz aktom wandalizmu.

Świadczone przez firmę Protector usługi ochrony fizycznej dotyczą obiektów wielkopowierzchniowych, zakładów przemysłowych, centrów handlowych, sklepów detalicznych, instytucji publicznych, obiektów biurowych i innych. Plan stałej ochrony fizycznej powstaje na podstawie analizy zagrożeń i jest dostosowany do specyfiki obiektu.

Pracownicy ochrony są umundurowani, wyposażeni w niezbędny sprzęt, w tym środki łączności radiowej. Pozostają w stałym kontakcie między sobą oraz kontrolują pracę systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych w obiektach. Działanie ochrony fizycznej jest wspomagane przez grupy interwencyjne Protector.

Pracownicy ochrony obiektów to osoby specjalnie do tego celu przeszkolone. Imponująca sprawność fizyczna, odpowiedzialność i umiejętność utrzymania nieprzerwanej czujności to cechy pozwalające agentom ochrony na pełną kontrolę poziomu bezpieczeństwa obiektu i znajdujących się w nim osób.

Zawsze znajdujemy rozwiązanie