tel.: 34 313 90 16

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Protector Security / 2010.

Creative Unicorn

Grupy interwencyjne i podjazdy kontrolne

Grupy interwencyjne to specjalnie dobrani pracownicy ochrony, poruszający się oznakowanymi pojazdami, pozostający w ciągłej gotowości do podjęcia interwencji. Dzięki łączności radiowej z Centrum Monitorowania Alarmów grupy interwencyjne przybywają na miejsce zdarzenia tuż po odebraniu sygnału o zagrożeniu obiektu. Grupy interwencyjne są także wsparciem dla ochrony fizycznej realizującej działania w obiektach. Współpraca z wieloma podwykonawcami umożliwia naszym grupom interwencyjnym możliwie najkrótszy czas dojazdu do miejsca, z którego pochodzi sygnał alarmu.

Grupy szybkiego reagowania tworzą pracownicy ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej, posiadający umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Skuteczność ich działania jest wspierana przez profesjonalne zaplecze techniczne oraz niezawodne, wyposażone w systemy GPS samochody patrolowe.

 

Podjazdy kontrolne to usługa realizowana przez nasze grupy interwencyjne. Polega ona na cyklicznym przeprowadzaniu patroli według tras wyznaczonych przez Elektroniczny System Kontroli. Harmonogram oraz częstotliwość podjazdów jest określana na podstawie analizy zagrożeń oraz oczekiwań Klienta. Ten rodzaj zlecenia może być obsługiwany jako usługa standardowa lub dodatkowa. W obydwu przypadkach schemat akcji podjazdu kontrolnego jest następujący:

Kolejną usługą świadczoną przez grupy interwencyjne jest asystowanie przy otwarciu i zamknięciu sklepów, banków, kantorów, a także eskorta przewozu towarów i dokumentów. W trakcie obsługi tego typu zleceń załoga grupy interwencyjnej działa zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa, wykorzystując jednocześnie środki i umiejętności, którymi dysponuje jako grupa szybkiego reagowania.

Zawsze znajdujemy rozwiązanie