tel.: 34 313 90 16

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Protector Security / 2010.

Creative Unicorn

Konwoje i inkaso

Konwojowanie jest usługą polegającą na transporcie wartości pieniężnych, a także innych przedmiotów wartościowych pod nadzorem wyspecjalizowanych pracowników ochrony, dysponujących odpowiednim sprzętem oraz umiejętnościami. Procedury dotyczące konwojowania są określone przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne. Pracownicy sekcji konwojów to osoby starannie przeszkolone, posiadające silnie rozwiniętą umiejętność analizy potencjalnych zagrożeń. Konwojenci są wyposażeni w broń palną, kamizelki kuloodporne, hełmy, bezpieczne walizki oraz środki łączności radiowej. Samochody wykorzystywane do konwojowania posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Posiadamy również polisę ubezpieczenia gotówki od rabunku w czasie transportu.

 

Inkaso wartości pieniężnych polega na ochronie i przewozie wartości pieniężnych ze wskazanego przez Zleceniodawcę punktu do banku. Do realizacji tej usługi angażujemy pracowników oraz sprzęt z sekcji konwojów. Inkaso jest idealnym rozwiązaniem dla Przedsiębiorców, poszukujących bezpiecznego sposobu transportu gotówki z punktów usługowych lub innych placówek swojej firmy do banku, w którym posiadają konto.

Zawsze znajdujemy rozwiązanie