tel.: 34 313 90 16

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Protector Security / 2010.

Skuteczność oraz wizerunek naszej firmy opiera się w dużym stopniu na umiejętnościach i wiedzy naszych pracowników. Z tego powodu szczególnie dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionych przez nas osób oraz stosowanie właściwej polityki motywacyjnej. Dzięki temu ludzie, którzy postanowili związać swoją karierę zawodową z Protectorem mogą liczyć na jej dynamiczny rozwój.

Oferty pracy:

Pracownik ochrony:

- obiekty przemysłowe na terenie powiatu myszkowskiego oraz na terenie Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa,


Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia

- zatrudnienie w dogodnej formie (umowa o pracę w pełnym wymiarze pracy, umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy, umowa zlecenia)

- Bardzo dobre warunki socjalne

- Szkolenia

Oczekiwania wobec kandydatów:

- Osób niekaranych

- Osób które ukończyły 18 lat

- Prawo jazdy kat. B

- Osób zdyscyplinowanych, zaangażowanych w powierzone zadania oraz komunikatywnych

Mile widziane:

- Licencja I i/lub II stopni

- Legitymacja dopuszczająca do posiadania broni obiektowej

- Orzeczenie o stopniu niepelnosprawności

- Książeczka sanepidu

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Protector Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Krasickiego 1 w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania".

Zawsze znajdujemy rozwiązanie